23. Konkurs wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej”

Po długich i burzliwych naradach, do kolejnego II etapu 23. Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ przechodzą:

Aleksandra Bernatek
Kamil Franczak
Julianna Grabowska
Martyna Kasprzycka
Monika Krajniewska
Anna Magalska
Kamila Najduk
Monika Rachwalak
Miriam Szlempo
Daria Zielińska

Gratulujemy! Widzimy się w Sopocie! Do finalistów odezwiemy się mailowo. Prosimy o chwilę cierpliwości i sprawdzanie swojej skrzynki mailowej.


UWAGA! W odpowiedzi na spływające do nas prośby, ostateczny termin zgłoszeń do konkursu „PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ” został przesunięty. Będziemy je przyjmować do 14 czerwca 2020 roku.


W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie. Dotyczą one przede wszystkim I etapu, czyli eliminacji konkursowych, które odbędą się tym razem w formie elektronicznej. Mogą się Państwo zgłaszać, wysyłając do nas kartę zgłoszenia dostępną tutaj oraz link do nagrania video. Szczegółowy opis sposobu przyjmowania zgłoszeń znajduje się w § 7 Regulaminu.
Zmianie ulegnie również termin koncertu w ramach III etapu Konkursu.
O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco na stronach internetowych Organizatora: teatrnowy.pl, festiwalosiecka.pl
Zachęcamy do wzięcia udziału w eliminacjach bez wychodzenia z domu!

W Konkursie mogą brać udział amatorzy albo zawodowcy, a także soliści lub zespoły wokalne pod warunkiem, że łącznie spełnią poniższe warunki:

– we właściwych terminach, zgodnie z Regulaminem, skutecznie zgłoszą udział w Konkursie,
– w dniu zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie ukończyli 16. rok życia,
– uiszczą bezzwrotną Opłatę Wpisową w wysokości 40,00 PLN (czterdziestu złotych) przelewem na konto Organizatora w banku SANTANDER POLSKA 6 O/Poznań Nr 70 1090 1362 0000 0001 4185 0849 najpóźniej do 14 czerwca 2020 r. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata wpisowa za Konkurs – imię i nazwisko”.

Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie zgłaszają swój akces poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (dostępnej tutaj) na adres mailowy: osiecka@teatrnowy.pl.

Osoba zgłaszająca się do Konkursu staje się jego Uczestnikiem po spełnieniu łącznie trzech warunków:

– przyjęcia przez Organizatora prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia,
– spełnienia przez osobę zgłaszającą się do Konkursu wymogów Regulaminu,
– zaksięgowania na koncie Organizatora Opłaty Wpisowej.

Szczegółowe terminy przyjmowania kart zgłoszeniowych od kandydatów na Uczestników określone zostały w Aneksie do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które otrzymał po upływie terminu określonego w Aneksie do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do eliminacji w I etapie Konkursu tych osób, które nie spełniły wymogów zawartych w Regulaminie.

Uczestnicy powinni na cele Konkursu przygotować dwie piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej, wybrane według własnego uznania.

Wyboru utworów, o których mowa powyżej, można dokonać jedynie spośród piosenek, które zostały zarejestrowane w odpowiednich rejestrach Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i znajdują się pod prawną ochroną tej organizacji. Wykaz zarejestrowanych utworów Agnieszki Osieckiej znajduje się tutaj.

Organizator zachęca Uczestników do przedstawienia własnej, oryginalnej interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej, co będzie przez Jury Konkursu oceniane w sposób szczególnie przychylny. Piosenki wykonywane w ramach Konkursu powinny jednak zachować pierwotną tożsamość melodyczno-harmoniczną.