25. Konkurs wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej”

FINAŁ

Jury finałowego etapu 25. Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ w składzie: Bożena Borowska-Kropielnicka, Ewa Konstancja Bułhak, Mikołaj Grabowski, Dawid Sulej Rudnicki, Grzegorz Tomczak – po wysłuchaniu w dniu 7 października 2022 roku dziesięciu finalistek – ustaliło werdykt.

Oto mistrzowskie podium:

• III nagroda – Urszula Zubek
• II nagroda – Aleksandra Idkowska
• Główna nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Barbara Małecka

Gratulujemy zwyciężczyniom oraz wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Konkursu PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ.

LAUREACI II ETAPU

• 1 miejsce – Hanna Ciupak
• 2 miejsce – Barbara Małecka
• 3 miejsce – Aleksandra Idkowska
• Nagroda publiczności: Katarzyna Faszczewska
• Wyróżnienia: Inga Żebrowska, Sylwia Wysocka, Marta Tabęcka, Urszula Zubek, Daria Adamczewska, Katarzyna Faszczewska

LAUREACI I ETAPU

Jury w składzie: Pawel Dampc, Piotr Kruszczyński, Jacek Piskorz, Jerzy Satanowski i Magdalena Smalara po wysłuchaniu wszystkich kandydatów (zarówno online, jak i tych zaproszonych do Poznania) zdecydowało, że do następnego etapu warsztatowo-koncertowego w Sopocie przechodzą:

• Daria Adamczewska
• Hanna Ciupak
• Katarzyna Faszczewska
• Aleksandra Idkowska
• Barbara Małecka
• Marta Tabęcka
• Jolanta Tubielewicz
• Sylwia Wysocka
• Urszula Zubek
• Inga Żebrowska

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do 25 jubileuszowej edycji. Niezakwalifikowanych jak zawsze zachęcamy do ponownego startu w przyszłym roku. Do zobaczenia w Teatrze Atelier już w sierpniu!

ETAPY KONKURSU

• PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ – przyjmowanie zgłoszeń oraz opłaty wpisowej, do 31 maja 2022
• I ETAP – przeprowadzone zostaną eliminacje elektroniczne z ewentualną możliwością przeprowadzenia ich na żywo w siedzibie Organizatora 13 czerwca 2022
• II ETAP – 8-14 sierpnia 2022 roku, Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot
• III ETAP – Koncert w Mazowieckim Teatrze Muzycznym (1 października 2022), Warszawa oraz Koncerty Galowe i ceremonia wręczenia nagród (6–9 października 2022), Teatr Nowy, Poznań

NAGRODY REGULAMINOWE

Nagrody pieniężne: łączna pula nagród wynosi 36.000 PLN. O podziale nagród decyduje Jury, z zastrzeżeniem, że przyznana zostanie GŁÓWNA NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w kwocie nie niższej niż 15.000 PLN. Nagrody rzeczowe ogłoszone zostaną w późniejszym terminie.

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W Konkursie mogą brać udział amatorzy albo zawodowcy, a także soliści lub zespoły wokalne pod warunkiem, że łącznie spełnią poniższe warunki:

• we właściwych terminach, zgodnie z REGULAMINEM, skutecznie zgłoszą udział w Konkursie,
• w dniu zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie ukończyli 16. rok życia,
• uiszczą bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 40,00 PLN (czterdziestu złotych) przelewem na konto organizatora w banku SANTANDER POLSKA 6 O/Poznań Nr 70 1090 1362 0000 0001 4185 0849 najpóźniej do 31 maja 2022 r. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata wpisowa za Konkurs – imię i nazwisko”.

Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie zgłaszają swój akces poprzez przesłanie linku do nagrania video oraz wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na adres mailowy: osiecka@teatrnowy.pl

Nagranie video powinno stanowić kompletny zapis audiowizualny wykonania zgłaszanych utworów, tj. prócz interpretacji wokalno-muzycznej utworów powinno także prezentować wizerunek wykonawców – Uczestnika i Osób Towarzyszących – podczas wykonywania utworów. Nagranie video, które nie spełnia tych wymogów, może zostać odrzucone w eliminacjach.

Osoba zgłaszająca się do Konkursu staje się jego Uczestnikiem po spełnieniu łącznie trzech warunków:

• przyjęcia przez organizatora prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA,
• spełnienia przez osobę zgłaszającą się do Konkursu wymogów REGULAMINU,
• zaksięgowania na koncie organizatora opłaty wpisowej.

Szczegółowe terminy przyjmowania kart zgłoszeniowych określone zostały w aneksie do REGULAMINU. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które otrzymał po upływie terminu określonego w aneksie do REGULAMINU. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do eliminacji w I etapie konkursu tych osób, które nie spełniły wymogów zawartych w REGULAMINIE.

Uczestnicy powinni na cele konkursu przygotować dwie piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej, wybrane według własnego uznania.

Wyboru utworów, o których mowa powyżej, można dokonać jedynie spośród piosenek, które zostały zarejestrowane w odpowiednich rejestrach Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i znajdują się pod prawną ochroną tej organizacji. Wykaz zarejestrowanych utworów Agnieszki Osieckiej znajduje się TUTAJ.

Organizator zachęca Uczestników do przedstawienia własnej, oryginalnej interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej, co będzie przez Jury Konkursu oceniane w sposób szczególnie przychylny. Piosenki wykonywane w ramach Konkursu powinny jednak zachować pierwotną tożsamość melodyczno-harmoniczną.

W II i III etapie Konkursu Dyrektor Teatru i Dyrektor Artystyczny decydują ostatecznie o wyborze repertuaru dla Uczestnika. W szczególności mogą oni zasugerować Uczestnikowi wykonanie w II i III etapie Konkursu innej piosenki niż uprzednio wykonywana.

WAŻNE DOKUMENTY:

pobierz REGULAMIN KONKURSU
pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA