26. Konkurs wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej”

LAUREACI I ETAPU KONKURSU

Jury I etapu XXVI. Konkursu PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ w składzie: Magdalena Smalara, Paweł Dampc, Piotr Kruszczyński, Jacek Piskorz, Jerzy Satanowski po wysłuchaniu 19 czerwca 2023 roku wyłonionych w ramach eliminacji online wykonawców, postanowiło zakwalifikować do II etapu konkursu:

• Justynę Fabisiak
• Sarę Kociołek i Mateusza Wróblewicza
• Michalinę Dworzaczek
• Katarzynę Żbel
• Sylwię Zelek–Golonkę
• Agnieszkę Sobas
• Lilit Minasyan
• Magdalenę Słowik
• Martę Tchórzewską


ETAPY KONKURSU

• PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ – przyjmowanie zgłoszeń oraz opłaty wpisowej – do 31 maja 2023
• I ETAP – do 12 czerwca 2023 przeprowadzone zostaną eliminacje elektroniczne.
19 czerwca 2023 odbędą się eliminacje na żywo w siedzibie Organizatora
• II ETAP – 7-13 sierpnia 2023 roku w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
• III ETAP – 7 października 2023, koncert finalistów w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie. 12-16 października 2023, Koncerty Galowe oraz ceremonia wręczenia nagród w Teatrze Nowym w Poznaniu

NAGRODY REGULAMINOWE

Nagrody pieniężne: łączna pula nagród wynosi 36.000 PLN. O podziale nagród decyduje Jury, z zastrzeżeniem, że przyznana zostanie GŁÓWNA NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w kwocie nie niższej niż 15.000 PLN. Nagrody rzeczowe ogłoszone zostaną w późniejszym terminie.

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W Konkursie mogą brać udział amatorzy albo zawodowcy, a także soliści lub zespoły wokalne pod warunkiem, że łącznie spełnią poniższe warunki:

• we właściwych terminach, zgodnie z REGULAMINEM, skutecznie zgłoszą udział w Konkursie,
• w dniu zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie ukończyli 16. rok życia,
• uiszczą bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 50,00 PLN (pięćdziesięciu złotych) przelewem na konto organizatora w banku SANTANDER POLSKA 6 O/Poznań Nr 70 1090 1362 0000 0001 4185 0849 najpóźniej do 31 maja 2023 r. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata wpisowa za Konkurs – imię i nazwisko”.

Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie zgłaszają swój akces poprzez przesłanie linku do nagrania video oraz wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ na adres mailowy: osiecka@teatrnowy.pl

Nagranie video powinno stanowić kompletny zapis audiowizualny wykonania zgłaszanych utworów, tj. prócz interpretacji wokalno-muzycznej utworów powinno także prezentować wizerunek wykonawców – Uczestnika i Osób Towarzyszących – podczas wykonywania utworów. Nagranie video, które nie spełnia tych wymogów, może zostać odrzucone w eliminacjach.

Osoba zgłaszająca się do Konkursu staje się jego Uczestnikiem po spełnieniu łącznie trzech warunków:

• przyjęcia przez organizatora prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ wraz linkiem do zarejestrowanego nagrania video,
• spełnienia przez osobę zgłaszającą się do Konkursu wymogów REGULAMINU,
• zaksięgowania na koncie organizatora opłaty wpisowej.

Szczegółowe terminy przyjmowania kart zgłoszeniowych określone zostały w aneksie do REGULAMINU. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które otrzymał po upływie terminu określonego w aneksie do REGULAMINU. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do eliminacji w I etapie konkursu tych osób, które nie spełniły wymogów zawartych w REGULAMINIE.

Uczestnik powinien na cele konkursu przygotować dwie piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej, wybrane według własnego uznania.

Wyboru utworów, o których mowa powyżej, można dokonać jedynie spośród piosenek, które zostały zarejestrowane w odpowiednich rejestrach Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i znajdują się pod prawną ochroną tej organizacji. Wykaz zarejestrowanych utworów Agnieszki Osieckiej znajduje się TUTAJ (plik pdf).

Organizator zachęca Uczestników do przedstawienia własnej, oryginalnej interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej, co będzie przez Jury Konkursu oceniane w sposób szczególnie przychylny. Piosenki wykonywane w ramach Konkursu powinny jednak zachować pierwotną tożsamość melodyczno-harmoniczną.

W II i III etapie Konkursu Dyrektor Teatru i Dyrektor Artystyczny decydują ostatecznie o wyborze repertuaru dla Uczestnika. W szczególności mogą oni zasugerować Uczestnikowi wykonanie w II i III etapie Konkursu innej piosenki niż uprzednio wykonywana.

WAŻNE DOKUMENTY:

pobierz REGULAMIN KONKURSU
pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ