Formularz zgłoszeniowy

  Dane osobowe

  Repertuar konkursowy

  Akompaniament

  Akompaniator lub skład zespołu:

  Preferowany termin udziału w eliminacjach:

  W przypadku zgłoszenia przez instytucję prosimy wypełnić w celu otrzymania faktury vat: